GIF par

ksciol1bram1

nspj-logo„(…) to Serce jest najdoskonalszym dziełem Bożym, zamykającym w sobie niewysłowione dary mądrości i miłości Bożej, jest siedzibą uczuć najświętszych, pobudek najczystszych, zamiarów najwznioślejszych, a tym samym najdoskonalszą szkołą naszą. ..”                          św. J.S.Pelczar

ks1
ks. kanonik mgr Aleksander Siemiński

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze znajduje się w dekanacie Kamienna Góra w diecezji legnickiej. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Erygowana 4 maja 1991 przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza – arcybiskupa i metropolitę wrocławskiego ; jest najmłodszą spośród trzech parafii rzymskokatolickich w mieście.
Proboszcz ks. kan. Aleksander Siemiński – od  1 października 1988 r. – nadal
Filie: Kościół filialny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Czadrowie, parafia prowadzi również działalność duszpasterską w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji.
Obszar parafii:
Kamienna Góra – ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Księcia Bolka I, Katowicka, Konwaliowa, Janusza Korczaka, Krzeszowska, Kwiatowa, Legnicka, Mała, Ptasia, Storczykowa, Tkaczy Śląskich, Wałbrzyska,
Miejscowości – Czadrów.

jpii s1

„Wzywam zatem wszystkich wiernych – pisał Jan Paweł II – aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać, miłując Boga i braci”.

Reklama