Grupy i wspólnoty

serce5

„Życie parafii koncentruje się w wielu grupach, we wspólnotach modlitewnych, liturgicznych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych. Każdy może w nich znaleźć miejsce dla rozszerzenia swoich zainteresowań, a także dla pogłębienia wiary. (…) Ale wszystko, co dzieje się [w parafii], ma się dokonywać „przy ołtarzach”, ma ku ołtarzowi prowadzić. Życie wspólnot działających w parafii — zarówno tych związanych bezpośrednio z liturgią, katechezą czy modlitwą, jak też i tych, które promują kulturę czy sport — jest prawdziwie owocne, budujące człowieka, gdy w ostatecznym rozrachunku przybliża go do Chrystusa.” św. Jan Paweł II

Bycie parafianinem oznacza, że jesteś zaangażowany w życie parafii. Oznacza to, że zobowiązujesz się do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach parafialnych, co oznacza poświęcenie czasu i talentów na rzecz parafii a także pomoc materialną. Parafia nie byłaby taka sama bez naszych parafian, ich zaangażowania i pomocy. Tylko dzięki temu kościół i parafia mogą być dobrym miejscem i domem dla nas wszystkich.

Uczestnictwo we wspólnotach o różnych formach pomaga w rozwoju duchowym, pogłębia życie i nadaje mu większy sens. Zapraszamy wszystkich; dzieci, młodzież, dorosłych, którzy czują chęć działania w jednej z grup parafialnych.

W parafii istnieją: Liturgiczna Służba Ołtarza (dziewczęta i chłopcy), Eucharystyczny Ruch Młodych, Koło Żywego Różańca, Akcja Katolicka, Grupa nastawiona na pomoc potrzebującym. Ideą tej wspólnoty jest pomoc drugiemu człowiekowi, w kontekście miłości Chrystusowej.
Spróbujmy, zatem zastanowić się przez chwilę, co najbardziej nam odpowiada, a potem po prostu tam pójdźmy!
Nie bójmy się być lepszymi niż jesteśmy!

Reklama