Akcja Katolicka

INFORMACJA O PARAFIALNYM ODDZIALE AKCJI KATOLICKIEJ

PRZY PARAFII NSPJ W KAMIENNEJ GÓRZE

Akcja Katolicka w Diecezji Legnickiej została powołana dekretem księdza Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka 24 maja 1995 roku. Została powołana, aby stworzyć katolikom świeckim możliwość podjęcia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomóc im włączyć się skutecznie w organizowania apostolatu świeckich.

Celem Akcji Katolickiej jest czynne włączenie się w działalność apostolską podejmowane przez diecezję i poszczególne parafie, głoszenie i wprowadzanie w życie społecznej nauki Kocioła, podejmowanie razem z Biskupem Diecezjalnym i Duszpasterzami działań na rzecz diecezji, parafii, rodzin i innych wspólnot kościelnych oraz troska o rozwój kultury chrześcijańskiej w społeczeństwie.

W dniu 31 sierpnia 1998 roku Biskup Stefan Regmunt w oparciu o statut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej powołał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze, 18 listopada 1998 roku Ksiądz Biskup mianował Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej panią mgr Antoninę Gruszecką, funkcję tę Pełniła do 31 sierpnia 2001 roku. Od 31 sierpnia 2001 roku do chwili obecnej decyzją księdza Biskupa Stefana Regmunta oraz Biskupa Stefana Cichego z dnia 7 sierpnia 2007 roku funkcję tę pełni pani mgr Leonarda Fryc. Wiceprezesami są pani Maria Sobota i pan Józef Groma. Skarbnikiem pani Alfreda Klich. Asystentem Kościelnym POAK jest ks. Kanonik mgr Aleksander Siemiński. Obecnie POAK przy parafii NSPI w Kamiennej Górze liczy 18 osób. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej spotykaj się raz w miesiącu w niedzielę o godzinie 16,00 w sali parafialnej. Omawiane są wtedy sprawy bieżące oraz realizowane są tematy wyznaczone przez Centralny Instytut Akcji Katolickiej na dany rok kościelny. Członkowie Akcji Katolickiej uczestnicz w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych organizowanych przez DIAK w Legnicy. Nasz oddział jest współorganizatorem corocznych spotkań majowych w Krzeszowie dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej. Pomagaj corocznie w pierwszą sobotę wrzenia przy obsłudze pielgrzymki osób niepełnosprawnych w Krzeszowie. Od 1998 roku organizuj dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry półkolonie, podczas których uczestnicy półkolonii pod fachową opieką spędzają dwa tygodnie wakacji poznając ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku.

 ——————————————————————————–

Historia powstania oraz działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

przy parafii NSPJ w Kamiennej Górze.

W dniu 31 sierpnia 1998 roku Biskup Stefan Regmunt w oparciu o statut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej powołał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze. 18 listopada 1998 roku Ksiądz Biskup mianował Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej panią mgr Antoninę Gruszecką, funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 2001 roku. Od 31 sierpnia 2001 roku do chwili obecnej decyzją księdza Biskupa Stefana Regmunta oraz Biskupa Stefana Cichego z dnia 7 sierpnia 2007 roku funkcję tę pełni pani mgr Leonarda Fryc. Wiceprezesami są pani Maria Sobota i pan Józef Groma. Asystentem Kościelnym POAK jest ks. Kanonik mgr Aleksander Siemiński. Obecnie POAK przy parafii NSPJ w Kamiennej Górze liczy 15 osób. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej spotykają się raz w miesiącu w niedzielę o godzinie 16,00 w sali parafialnej. Omawiane są wtedy sprawy bieżące oraz realizowane są tematy wyznaczone przez Centralny Instytut Akcji Katolickiej na dany rok kościelny. Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczą w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych organizowanych przez DIAK w Legnicy.

Nasz oddział jest współorganizatorem corocznych spotkań majowych w Krzeszowie dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej. Pomagamy corocznie w pierwszą sobotę września przy obsłudze pielgrzymki osób niepełnosprawnych w Krzeszowie.

Od 1998 roku organizuje dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry półkolonie, podczas których uczestnicy półkolonii pod fachową opieką spędzają dwa tygodnie wakacji poznając ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku.

Od 2006 roku do 2012 roku około 420 dzieci w wieku od 7 do 13 lat wzięło udział w dwutygodniowych półkoloniach, organizowanych od 15 lat na terenie naszej parafii. Dzięki dużemu wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Kamienna Góra z którym współpracujemy uczestnicy półkolonii odbyli wiele wycieczek autokarowych między innymi do;

  • w 2006 roku do Świdnicy i Jawora (Kościoły Pokoju), Zamku Książ, Niemczy i Wojsławic (park dendrologiczny), Rogoźnicy (Gross Rosen), Strzegomia (Bazylika), Gorzeszowa (Głazy Krasnoludków),

  • w 2007 roku do Jeleniej Góry (Regionalne Muzeum Karkonoskie), Cieplic (muzeum ornitologiczne, Grodna (zamek), Szczawna Zdroju i Jedliny (zwiedzanie uzdrowiska i Pałacu), Wałbrzycha (teatr Lalki i Aktora – przedstawienie pt. „Nasz Świat’), Jaworzyny Śl. (Muzeum przemysłu i kolejnictwa na Śląsku), Zamku Czocha, Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu,

  • w 2008 roku dzieci i młodzież zwiedziły Palmiarnię oraz stadninę koni w Książu, Park Miniatur w Kowarach, uczestniczyły w wypiekaniu chleba w Raszowie oraz spektaklu teatralnym pt. „Gagatek” wystawionym przez aktorów Teatru Humoru z Wałbrzycha oraz zwiedziły zabytki w Legnickim Polu,

  • W 2009 roku dzieci i młodzież pojechały do Podgórek koło Wojcieszowa (mini zoo i gospodarstwo agroturystyczne), zwiedziły wieżę rycerską w Siedlęcinie oraz zamek Legend Śląskich w Pławnie Dolnej, zapoznały się z dziejami Parku Wielokulturowego i Starej Kopalni w Wałbrzychu, zwiedziły pałac w Jedlince koło Wałbrzycha oraz obejrzały sztukę teatralną pt. „Twoje abecadło” wykonaną przez aktorów z Teatru Humoru z Wałbrzycha,

  • W 2010 roku uczestnicy półkolonii zwiedzili „Osadę średniowieczną” w Kopańcu, zamek Grodziec, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, „Ogród Bajek” w Międzygórzu, gospodarstwo agroturystyczne w Łącznej i uczestniczyli w warsztatach cyrkowych w Miłkowie („Cyrkland”).

  • W 2011 roku byli w Dobkowie Ekomuzeum Rzemiosła na Warsztatach Ceramicznych, w Wałbrzychu w Parku Nauki i Techniki „Explora Park”, na wycieczce Szlakiem Pałaców Doliny Bobrzańskiej oraz w miejscowości Jedlina Zdrój w Czarodziejskiej Górze oraz obejrzały spektakl teatralny pt. „Czarodziejski ksylofon” oraz uczestniczyły w warsztatach tworzenia bębnów metodami tradycyjnymi.

  • W 2012 roku byli na wycieczce w miejscowości Świeradów Zdrój, Szklarska Poręba, w Wałbrzychu (do muzeum wielokulturowego i starej część miasta oraz kina Cinema w galerii „Victoria”), do miejscowości Dobków, gdzie odbyły się zajęcia w warsztacie pszczelarskim „Na Malinowym Wzgórzu” oraz na warsztatach w Ekomuzeum Rzemiosła. Wzięły udział w wycieczce do miejscowych podziemi w Kamiennej Górze. Z powodu nadmiernych opadów deszczu właścicielka gospodarstwa ekoturystycznego „Kowalowe skały” w Wrzeszczynie przyjechała do nas, a nie my do niej z warsztatami pod tytułem „Zwierzaki filcaki”. Uczestniczyły w warsztatach z wikliniarstwa oraz w spektaklu teatralnym pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce”.

Stałymi punktami półkolonii corocznie są lekcje muzealne organizowane dla nich w miejscowym Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, spotkania z przedstawicielami prewencji Powiatowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na terenie naszej parafii lub na terenie tychże instytucji. Dzieci i młodzież zwiedziły nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Kamiennej Górze, a także część z nich korzystała z siłowni klubu „Relaks” w Kamiennej Górze. Podczas trwania półkolonii organizujemy już po raz czternasty tzw. „Parafiadę” podczas której organizowane są gry, zabawy i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży, liczne konkursy z zakresu upowszechnienia edukacji i profilaktyki zdrowotnej, wiedzy religijnej i zasad ruchu drogowego oraz loterie fantowe.

Każdorazowo w czasie trwania półkolonii i „Parafiady” uczymy dzieci i młodzież odpowiedzialności za Kościół, zaznajamiamy ich z ideą stowarzyszeń katolickich, szczególnie Akcji Katolickiej. Podczas tej „Parafiady” następuje integracja różnych środowisk naszej parafii.

Corocznie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia organizujemy paczki żywnościowe, zaś z początkiem roku szkolnego dostarczamy przybory szkolne dla rodzin znajdujących się w potrzebie.

Wspólnie z kołami żywego różańca organizujemy parafialne spotkanie opłatkowe.

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym i oświatowym w swoim środowisku między innymi poprzez promowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła. W ostatnich latach zwiedziliśmy i zapoznaliśmy się z zabytkami sztuki sakralnej w miejscowościach; Raszów (Mauzoleum Schaffgotschów), Rędziny, Pisarzowice, Leszczyniec, Opawa, Niedamirów, Borówno, Czarny Bór, Grzędy, Witków Śląski, Jaczków, Sędzisław, Gostków, Chełmsko Śląskie, Okrzeszyn i Lubawka (trzy obiekty sakralne). Celem tych wyjazdów jest podtrzymywanie pamięci o przeszłości Kościoła i Ojczyzny na tym terenie. Uczestnicy tych wycieczek zapoznali się z historią, zabytkami i architekturą tamtejszych kościołów.

Staramy się na spotkaniach rozmawiać na tematy związane z wyborami do sejmu i senatu. 10 czerwca 2006 roku zostało zorganizowane spotkanie z byłym posłem na sejm R.P. panem Janem Łopuszańskim na temat projektu Konstytucji Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyła również pani poseł Marzena Machałek.

Trzech naszych członków za zgodą ks. Proboszcza Aleksandra Siemińskiego od ponad trzech lat pełni rolę społecznego ankietera Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Ostatnie badania z grudnia 2010 roku były zatytułowane „Pierwsze kroki Kościoła w XXI wieku”. Jedna osoba z ankieterów uczestniczyła 18 września 2010 roku w warsztatach ankieterskich zorganizowanych w Warszawie przez Uniwersytet Katolicki im. Stefana Wyszyńskiego i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Temat projektu to „Ryzyka i Rozwój Lokalny – Rola Sektora Trzeciego”.

W czasie ostatnich lat nasz oddział Akcji Katolickiej zorganizował dwa spotkania regionalne połączone z posiedzeniem zarządu DIAK-u, było to 23 września 2006 roku o temacie; „Autorytet w życiu publicznym” oraz „Szkoła polska potrzebuje autorytetów”. W tym spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób; wśród nich pani poseł Marzena Machałek i komisarz Urzędu Miasta Kamienna Góra p. Artur Mazur. 11 września 2010 roku regionalne spotkanie u nas poświęcone było samorządności lokalnej o temacie; „W trosce o społeczność lokalną”; w tym spotkaniu również uczestniczyła pani poseł Marzena Machałek, Burmistrz miasta Kamienna Góra p. Krzysztof Świątek, radni rady miasta Kamiennej Góry, razem ponad 30 osób. 18 października 2008 roku na terenie naszej parafii odbyła się z udziałem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Stefana Cichego VIII sesja naukowa poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II. Hasło sesji to „Otoczmy troską życie”. Uczestniczyło w niej około 200 osób; wśród nich pani poseł Marzena Machałek, poseł Piotr Cybulski, przewodniczący Rady Powiatu Kamiennej Góry p. Dariusz Kurowski, burmistrz Kamiennej Góry p. Krzysztof Świątek oraz wójtowie ościennych gmin; Marciszowa p. Stefan Zawierucha, gminy wiejskiej Kamienna Góra p. Stanisław Szmajdziński oraz Czarnego Boru p. Andrzej Chmielewski.

Za swoja dotychczasowa działalność nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej uzyskiwał wyróżnienia podczas uroczystości Chrystusa Króla w Legnicy; 26 listopada 2006 roku, 25 listopada 2007 roku oraz 23 listopada 2008 roku, w tym tez roku nasz asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ks. Kanonik Aleksander Siemiński uzyskał wyróżnienie dla Asystentów Kościelnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickich. W latach następnych wielokrotnie wyróżniani byli członkowie POAK z naszej parafii. 12 października 2008 roku w Krzeszowie trzy osoby z naszego POAK (Agnieszka Fryzowicz, Alfreda Klich i Leonarda Fryc) otrzymało z rąk Jego Ekscelencji Biskupa Legnickiego Stefana Cichego odznaczenia „Zasłużony dla Diecezji Legnickiej”.

W okresie naszej działalności dużym zaangażowaniem wykazali się Antonina Gruszecka, Władysława Radziewicz, Alfreda Klich, Agnieszka Fryzowicz, Maria Sobota, Zofia Czajkowska, Halina Witwicka, Józef Groma, Leonarda i Ryszard Frycowie.

Opracowali Leonarda i Ryszard Frycowie.

W przypadającą rocznicę śmierci św. Wojciecha, w dniu 24.04.2017r o godz 18.00  odbyło się rejonowe spotkanie Akcji Katolickiej. Uroczystość ku czci św. Wojciecha rozpoczęto Mszą św. z udziałem licznie przybyłych parafian, członków Rady Parafialnej, członków Kół Różańcowych… Wysłuchano kazania o ewagelizacji w czasach św. Wociecha, począwszy od Chrztu Polski. Chrzest Polski otworzył drogę ewangelizatorom do sąsiadujących z Polską pogańskich krain. Drogą tą poszedł św. Wojciech. Jego śmierć stała się nie tylko zaczynem chrześcijaństwa na pomorskiej ziemi, ale również przyczyniła się do wzmocnienia wiary w młodym, już chrześcijańskim, państwie polskim. Wyjątkowy klimat tego religijnego wydarzenie daje poczucie łączności teraźniejszości z przeszłością
Św. Wojciecha był jednym trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). W ikonografii Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął. źródło: brewiarz.pl.  Te wydarzenia, jako szczególnie znaczące, utrwaliła ikonografia średniowieczna na kwaterach romańskich Drzwi Gnieźnieńskich (XII w.) ilustrujących żywot św. Wojciecha. Żaden inny święty nie doczekał się podobnego upamiętnienia swego życia i działalności.
Następnie zgromadzeni spotkali się na poczęstunku w sali parafialnej i w dalszej kolejności wysłuchali wykładu o potrzebie i realizacji naszego posłannictwa ewangelizacyjnego we wspólnotach parafialnych.

Reklama