Historia Parafii

  1. Decyzję o powołaniu trzeciej parafii w Kamiennej Górze podjął ks. kard. Henryk Gulbinowicz w roku 1986.

2.Pierwszym duszpasterzem był ks. Lopold Fit.
3. Od 1. X 1988r duszpasterzem parafi został ks. Aleksander Siemiński.
4. Od roku 1990 w parafii pracują księża wikariusze:
ks. Marek Rydzy (1990 – 1993)
ks. Stanisław Bielawski (1993 – 1995)
ks. Andrzej Grocki (1995 – 2000)
ks. Jan Misiurek (lipiec 2000 – czerwiec 2006)
ks. Dariusz Pytel (lipiec 2006 – czerwiec 2009)
ks. Tomasz Baran (lipiec 2009 – 30 czerwca 2014)
5. Pismem z dnia 24. X 1988r ks. kard. Henryk Gulbinowicz ustanowił samodzielny ośrodek Duszpasterski w Kamiennej Górze i wskazał następujące ulice , których mieszkańcy należeć będą do tego ośrodka: ulica Baczyńskiego, Księcia Bolka, Katowicka, Korczaka, Krzeszowska, Legnicka, Mała, Ptasia, Wałbrzyska, Tkaczy Sląskich oraz wieś Czadrów.
6. 29. I 1989r ośrodek duszpasterski odwiedził ks. kar. Henryk Gulbinowicz i ks. bp. Tadeusz Rybak. Podjęto wówczas decyzję, żeby parafia byłs pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.5. Pierwsza wizytacja kanoniczna została przeprowadzona przez ks. bp Jana Tyrawę dnia 7. IV 1099r w Czadrowie i w szpitalu przy ul. Korczaka. a 3. V 1990r odbyła się wizytacja na Osiedlu Krzeszowskim w Kamiennej Górze.
7, 4. V 1991r ks. bp. Tadeusz Rybak uroczyście erygował powstałą parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze. Parafia została Przyłączona do dekanatu Kamienna Góra.
8. W roku 1995 oddano do użytku dom, który będzie pełnił funkcję kancelarii i plebanii.
9. Dnia 21 września 2000r w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze odbyło się Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, poświęconego przez Ojca św. Jana Pawła II w dniu 2 czerwca 1997r w Legnicy. Uroczystościom przewodniczył ks. bp. Tadeusz Rybak.

Reklama