Rok Liturgiczny

 

rok liturgiczny1

 

.

OKRESY LITURGICZNE W KOŚCIELE
Rok liturgiczny ma 6 okresów liturgicznych. Trwa on tak samo długo jak rok kalendarzowy ale rozpoczyna się nie 1 – go stycznia, ale w pierwszą niedzielę Adwentu. Wyróżniamy następujące okresy liturgiczne:
1. Adwent:
Rozpoczyna się pierwszymi nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Pierwsza część Adwentu (do 16-go grudnia) mówi więcej o drugim przyjściu Chrystusa, do którego przygotowuje się cała ludzkość, natomiast druga część (17 grudnia) jest bezpośrednim przygotowaniem na liturgiczne przeżycie tajemnicy Bożego Narodzenia. Te dwie części Adwentu znajdują swoje odzwierciedlenie w księgach liturgicznych.W tym czasie stosowany jest fioletowy kolor szat liturgicznych (wyjątek msza wotywna o NMP – kolor biały). Do praktyk religijnych stosowanych w Adwencie należy odprawianie Mszy wotywnych o NMP – zwanych roratami.
2. Okres Bożego Narodzenia:
Od pierwszych Nieszporów Bożego Narodzenia do niedzieli Chrztu Pana Jezusa. W okresie tym używany jest w liturgii kolor biały. Biały jest znakiem radości, dziewictwa i świętości.
3. Okres wielkopostny:
Rozpoczyna się Środą Popielcową, a kończy Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
Wielki Post – czas pokuty, nawrócenia, i przygotowania na przeżycie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
W Wielkim Poście używane są szaty liturgicznye koloru fioletowego. Wyjątek stanowią: 19 marca (święto św. Józefa) i 25 marca (święto Zwiastowania Pańskiego) – używa się biały kolor, IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) używa się koloru różowego, niedziela Męki Pańskiej – używa się czerwony kolor. Do praktyk pokutnych Wielkiego Postu należą Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.
4. Triduum Paschalne:
Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy Nieszporami niedzieli Zmartwychwstania.
Triduum Paschalne – najważniejsze wydarzenie całego roku liturgicznego. Przeżycie tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
To największe misterium ludzkiego odkupienia trwa od mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do II Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół celebruje je przez znaki liturgiczne i sakramentalne, ściśle jednocząc się z Chrystusem. Trzeba zaznaczyć, że Triduum Paschalne, choć trwa przez trzy dni, jest jedną nieprzerwaną uroczystością. Są to trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego, trzy etapy jednego zbawczego wydarzenia.
5. Okres wielkanocny:
Trwa pięćdziesiąt dni, od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie. Pierwsze osiem dni tego okresu tworzy tzw. oktawę Wielkanocy. Jest to osiem dni przeżywanych tak, jak Wielkanoc.
Wielkanoc – okres radości paschalnej i rozważania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczyna się Niedzielą Zmartwychwstania i trwa do Niedzieli Zesłania Ducha św. Pierwszą jego część stanowi okres od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia Pana Jezusa, natomiast druga część to przeżycie tajemnicy Zesłania Ducha świętego dzisięciodniowym czuwaniem wraz z Maryją i Apostołami w Wieczrniku. Kolor szat liturgicznych jest biały.
6. Okres zwykły:
Jest to cały pozostały czas w roku. Jest czasem rozważania trzyletniego nauczania Chrystusa, poznajemy Jego naukę, Jego dzieła w nauczaniu Kościoła. Okres ten trwa od poniedziałku po Niedzieli Chrztu Pańskiego do wtorku przed Środą Popielcową, oraz od poniedziałku po niedzieli Zesłania Ducha Świętego do soboty, przed pierwszą Niedzielą Adwentu. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest zielony.

Uroczystości nakazane w roku liturgicznym (w Polsce):
Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII),
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 I),
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I),
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),
Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII),
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XII),

Święto/Rok Pański        2016      2017      2018      2019     2020
Popielec                           10 II      1 III       14 II       6 III      26 II
Wielkanoc                       27 III     16 IV      1 IV      21 IV      12 IV
Zesłanie Ducha Św.        1 5 V      25 V      10 V       30 V        21 V
Ciała i Krwi Pańskiej      26 V     15 VI      31 V       20 VI      11 VI
1. Niedziela Adwentu      27 XI     3 XII     2 XII      1 XII     29 XI

.

Reklama