Wizytacje Kanoniczne

Wizytacja kanoniczna jest dużym wydarzeniem w życiu naszej parafii. Jest to okazja do zapoznania się przez pasterza diecezji z naszą wspólnotą parafialną.

=======================================================================

W dniu 26 października 2016r nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną, której dokonał Ks. Bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej.
Jedną z ważnych form pełnienia pasterskiej posługi biskupa jest kanoniczna wizytacja parafii. Nie są to zwykłe odwiedziny, lecz spotkanie pasterza Kościoła z parafialną wspólnotą, w której Kościół żyje i wzrasta. Biskup umacnia wiernych w wierze i miłości, głosząc słowo Boże, sprawując sakramenty i spotykając się z całą wspólnotą jak też z posługującymi w niej grupami.
Zgodnie z tradycją Kościoła wizytacja rozpoczęła się od ingresu, czyli uroczystego wprowadzenia Księdza Biskupa do świątyni. Następnie został przywitany przez dzieci i przedstawiciele parafii, reprezentujących Radę Parafialną, Akcję Katolicką, Koło Żywego Różańca…
O godz. 18.00, w kościele parafialnym, odprawiona została Msza św.sprawowana przez Księdza Biskupa Marka Mendyka. W czasie Mszy św. ks. proboszcz przedstawił całościowe sprawozdanie z działalności duszpasterskiej parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, od ostatniej wizytacji. Ważną częścią zainteresowania biskupa jest stan gospodarczy parafii. Ma on ważne znaczenie dla życia parafii, bowiem stan życia religijnego wspólnoty rzutuje także na jej stan gospodarczy i są one wzajemnie ze sobą powiązane. Wszystkie prace wykonane dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian, świadczą bowiem o ich trosce o stan kościoła, plebanii i wspólnoty parafialnej.
Ks. Biskup podziękował ks. Proboszczowi i wszystkim współpracownikom za przygotowanie wizytacji. Wszystkim wiernym za radość spotkania i wspólną modlitwę.

Reklama