Kancelaria

kancelaria

Biuro parafialne czynne we wtorek w godz. 9.00 do 10.00;

– w   czwartek  w godz. 16.00 do 17.30

ul.Wałbrzyska 27
58-400 Kamienna Góra

Telefon: (75) 744-54-67   /   693798330

 

Kancelaria prowadzi sprawy związane z:
I Przyjęciem Sakramentów Świętych
Dokumenty niezbędne w Kancelarii parafialnej przy załatwianiu formalności związanych z przyjęciem Sakramentów Świętych:
1.SAKRAMENT CHRZTU
-akt urodzenia dziecka
-dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego
-imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi)
2. I KOMUNIA ŚWIĘTA
-świadectwo chrztu jeśli chrzest był poza parafią
3. SAKRAMENT BIERZMOWANIA
-świadectwo chrztu jeśli chrzest był poza parafią
4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
-zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub odpis aktu o zawarciu małżeństwa cywilnego
-dowód osobisty
-świadectwo chrztu do ślubu kościelnego
-indeks katechizacji szkół ponadpodstawowych (lub świadectwa z nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania)
-wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóżniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.
5. POGRZEB
Zgłaszając w Parafii zamieszkania zmarłego/ej/ pogrzeb należy:
wcześniej ustalić w Zarządzie Cmentarza miejsce, dzień i godzinę pogrzebu;
w Kancelarii Parafialnej przedłożyć akt zgonu z USC i świadectwo zaopatrzenia Świętymi Sakramentami (jeżeli zmarły był zaopatrzony poza Parafią np. w szpitalu).
II  Zamawianiem Mszy św.
III Rozmowami duszpasterskimi dotyczącymi życia chrześcijańskiego.
IV Składaniem ofiar na utrzymanie kościoła.

10.04.2017, od

Edyta Przybyła
Sekretariat Starosty Kamiennogórskiego

tel.: 48 75 6450 136

Reklama