Intencje Mszalne

„Chrystus, przechodząc z tego świata do Ojca, dał nam w Eucharystii zadatek swojej chwały; udział w Najświętszej Ofierze utożsamia nas z Jego Sercem, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi”. Wierni, którzy proszą o Mszę Świętą w danej intencji, i kapłani aplikujący jej owoce w danej intencji niejako „ukierunkowują” łaski zbawienia, które Chrystus przez swoją Ofiarę rozlewa na Kościół.

OD 05.06.2023. DO 11.06.2023.

Poniedziałek 05.06.2023.
godz. 18.00  Za zmarłych Józefę i Kazimierza Jeżowskich.

Wtorek 06.06.2023.
godz. 8.00 Za zmarłą Cecylię Dwulat z okazji Dnia Matki – of. córka.

Sroda 07.06.2023.
godz. 18.00 Za zmarłych Adelę i Andrzeja Bielewiczów.

Czwartek 08.06.2023.
godz. 10.00              UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
                   Msza w intencji parafian (procesja)

Piątek 09.06.2023.
godz.18.00 Za zmarłego Czesława Szewczyka w 21 r. śmierci.

Sobota 10.05.2023.
godz. 14.00 Msza św. ślubna w intencji Martyny i Patryka.
godz. 17.00 Msza św. ślubna w intencji Marty i Michała.
godz. 18.00 W intencji dzieci i wnuków – o umocnienie i wytrwanie
w miłości do Boga i bliźnich.

Niedziela 11.06.2023.
godz. 7.00 Za zmarłych z rodziny Kantyków i Zalarskich.
godz. 10.15 Za zmarłą Jadwigę Szymanowską w 3 r. śmierci oraz za Mieczysława, Jana i Andrzeja.
godz. 11.30 W intencji Klaudii i Szymona Łukaszun w 1 r. ślubu i w intencji ich syna Wojciecha w dniu chrztu.
godz.18.00 Za zmarłą Izabelę Pec w 1 r. śmierci.
godz. 21.00 Za zmarłą Grażynę.

=================================

Zgodnie ze starą tradycją Kościoła, owoce Mszy Świętej możemy aplikować w jakiejkolwiek godziwej intencji. Zamówiona intencja musi być godziwa, bowiem nie można ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych.

Intencje mszalne pozostają ściśle powiązane z Eucharystią.
W czasie Mszy Świętej wspólnymi siłami powierzamy Bogu naszych żyjących lub zmarłych bliskich oraz dziękczynienia lub prośby związane z naszym osobistym lub rodzinnym życiem. Możemy też poprzez określone intencje powierzać Bogu sprawy Kościoła, naszej ojczyzny i całego świata.

Każda intencja będąca przedmiotem wspólnotowej modlitwy, włączona jest przez Chrystusa w Jego paschalne dzieło zbawienia. Ktoś, kto prosi o odprawienie Eucharystii w godziwej intencji, włącza dzięki Bożej łasce konkretne osoby czy wydarzenia w to zbawcze dzieło Chrystusa. Mamy za kogo i o co się modlić.

Przykładowe wzory intencji:
• Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
• Msza św. dziękczynno-błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże
• W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
• W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
• Błagalna o nawrócenie z nałogu
• O uzdrowienie z ciężkiej choroby
• O nawrócenie i przemianę życia
• Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
• Msza św. wynagradzająca
• Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie
• O nawrócenie i dobrą spowiedź
• O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
• O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
• O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
• Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy
• W intencji Bogu wiadomej
• O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
• O szczęśliwą operację i zdrowie dla …………
• O dobry wybór drogi życiowej,
• Za zmarłego śp. …………………..
• Za zmarłych z rodziny …………
• Za dusze w czyśćcu cierpiące

Jakiekolwiek upiększenia są zbędne. Nie ma potrzeby zaznaczać, że chodzi o łaskę nieba, o wieczne zbawienie lub cokolwiek innego. Modląc się za zmarłych w czasie Mszy św. całych ich, ich pośmiertny los i życie w innym zakrytym przed nami wymiarze zawierzamy Panu Bogu. Nawet jeśli są już w pełni zbawieni, bo i tak się może zdarzyć, to Bóg dobrze wie, co uczynić z naszą modlitwą, bo ona nigdy się nie marnuje!
Dopisywanie różnych rzeczy i prześciganie się w wyszukiwaniu bardziej oryginalnych formuł wpycha modlitwę w jakieś nasze ludzkie, niekoniecznie właściwe wyobrażenia.
Czasem ktoś chce, by koniecznie zaznaczyć, że Msza św. za zmarłych oprawiana jest do Miłosierdzia Bożego. Nie ma takiej potrzeby. Każda Msza św. jest odprawiana do Boga, do Boga Miłosiernego, Wszechmogącego, Sprawiedliwego… Zawsze!
Nie trzeba tego podkreślać. Można użyć sformułowania „przez pośrednictwo Maryi” czy „za wstawiennictwem” szczególnie czczonego świętego.

Niech się nikomu nie wydaje, że prosto zapisana intencja będzie gorsza od tej rozbudowanej i upiększonej.„Nie przez wielomówstwo będziemy zbawieni” (Mt 6, 7).
Już na pewno nie można myśleć, że jeśli do intencji doda się wiele różnych zwrotów i formuł, więcej się wyprosi dla siebie lub dla zmarłego.

Celebrowanie Mszy świętej za zmarłych zostało potwierdzone oficjalnie przez Sobór Trydencki jako najbardziej skuteczny sposób modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci.
Wierni chrześcijanie cenią sobie odprawianie za zmarłych Mszy św. gregoriańskich (trzydzieści Mszy Świętych odprawianych w intencji jednego zmarłego, w ciągu kolejnych trzydziestu dni).
Ofiarując „Gregoriankę” za kogoś z naszych bliskich zmarłych bardzo pomagamy mu w osiągnięciu nieba. Nasza ofiara staje się wyrazem naszej miłości do zmarłego i troski o jego zbawienie. Jest najdoskonalszą pomocą, którą możemy ofiarować naszym zmarłym przebywającym w czyśćcu.

Msza święta w intencji żyjących jest najpiękniejszym i najcenniejszym dla nich darem.

Nie ma chyba prezentu piękniejszego, ponieważ zamawiając za kogoś Mszę świętą, ofiarujemy mu coś nieprzemijającego, wartość przewyższającą dobra materialne, które są dostępne na tym świecie.
(Przy obchodzie jubileuszy 25- i 50- lecia kapłaństwa i małżeństwa oraz 50-, 60-, 70…- tych urodzin, w czasie Mszy św. można śpiewać Te Deum, które w pierwszym rzędzie śpiewa się w celebracjach uroczystości i świąt, „aby wierni pojęli jego doniosłe znaczenie”).

Trzeba wiedzieć, że stypendium mszalne zwane ofiarą mszalną jest składane przy okazji sprawowania Eucharystii, a nie jako zapłata za Mszę świętą.

Na temat intencji i związanych z nią ofiar pieniężnych
w Kodeksie Prawa Kanonicznego (Kan. 945.) czytamy:

§ 1. Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, każdy kapłan celebrujący lub koncelebrujący ……Mszę św. może przyjąć ofiarę złożoną,.aby odprawić Mszę św. w określonej intencji.
§ 2. Usilnie zaleca się kapłanom, ażeby także nie otrzymawszy ofiary odprawiali Msze św. ……w intencji wiernych, zwłaszcza ubogich.

 

 

Reklama